Posted in Руский язик

Домашнее задание

Упражнение 8. Образуйте от выделенных прилагательных
превосходную степень.

1․Точность в работе имеет огроменние <<огромние>> значение. 2. Летом мы отдыхали в наипрекрасном <<прекрасном>> месте. 3. Даже маленькая неточность может привести к наибольшим <<большим>> неопрятностям. 4. Во время болезни моя подруга была в тяжелейшом <<тяжелом>> состоянии.5․Мы удивились, когда наши гости заговорили на чистейшом <<чистом>> русском языке. 6. На афише мы увидели имена самых известных <<известных>> артистов, в том числе имя самой популярной <<популярной>> у молодежи певицы. 7. Работа врача – труднейшом<<трудная>> работа. 8. Наш профессор самый талантливый <<талантливый>> ученый. 9. В вашей дипломной работе есть наигрубая <<грубая>> ошибка․10․Мать моего друга – самая добрая <<добрая>> женщина. 11. Внук благодарен своему дедушке за самые мудрые <<мудрые>> советы. 12. Наш друг умеет готовить вкуснейшие<<вкусные>> блюда.

Упражнение 11. Закончите предложения, используя слова из скобок и
свою информацию.

1.Экзамен оказался очень сложным (сложный). 2. Лето было очень жарким (жаркий). 3. Наше путешествие оказалось очень приятным (приятным). 4. В деревне мы встретили людей, каторые были очень гостеприимными (гостеприимный). 5. Экскурсия оказалось продолжительным (продолжительный). 6. Фильм оказался очень интересным (интересный). 7. Новая тема показалась мне скучной (скучный). 8. Такой перевод кажется мне правильным (правильный). 9. Этот преподаватель объясняет очень понятлива (понятно). 10. Автобус ехал очень медленно (медленно). 11 Весна началась как-то рана (рано).

Упражнение 13. Вставьте, где необходимо, сравнительную или
превосходную степень. Перепишите предложения.

1. Мать-земля родная наша, в дни беды и в дни побед нет тебя светлее (светлый) и
красивее (красивый), и желаннее (желанный) сердце нет. 2. Это утро наихорошее, наисветлое (хорошее, светлое). 3. Русские писатели одни из самых хороших (хорошие) писателей в мире. 4. Китайская иволга крупнее, красивее (крупная, красивая) нашей. 5. Японский ибис – одна из самых замечательных (замечательная) птиц Уссурийского края. 6. Я часто вспоминаю о самох счастливох (счастливый) днях моей жизни.

Posted in Հայոց պատմություն

Առաջադրանքներ

1/ Ներկայացրե՛ք Հայոց դիցարանը Քրիստոնեության ընդունման նախօրյակին

Այն ներկայացված է մի քանի դիցարաններով պայմանականորեն առաջին շրջանի՝ բրոնզի և երկաթի դարերի հայկական տոհմացեղային դիցարան։ Երկրորդ շրջան Զրադաշտականություն (Երվանդունիների թագավորության շրջանում՝ մ.թ.ա. 6-2-րդ դարեր) և հելլենիստական (Արտաշեսյան և Արշակունյաց թագավորության շրջանում՝ մ.թ.ա. 2 – մ.թ. 4-րդ դարեր)։

Հազարամյակների պատմություն ունեցող հայկական դիցաբանությունը 4-րդ դարից սկսած ամբողջությամբ իր տեղն է զիջում քրիստոնեությանը, որը Հայաստանում ընդունվել էր 301 թվականին։

Հայոց առաջին դիցարանը կազմավորվում է ավելի վաղ քան ընդունված է նշել դավանաբանության մեջ։ Ըստ ավանադաբանության Հայկը Նոյի հինգերորդ սերունդն էր, իսկ Նոյը Աստծո կամ Արարչի կողմից ընտրված Բարեպաշտն էր, Հայկն է հանդիսանում Նոյի իրավահաջորդը՝ տիտղոսակիր ժառանգը։ Ըստ շումերական աղբյուրների տեղի է ունեցել աստվածների սերունդների չորս սերընդափոխություն։ Հնագույն շումերական գրավոր աղբյուրներում պահպանվել են տեղեկություններ Հայա անունուվ Աստծո մասին և նրա՝ որպես առաջին աստվածներ սերունդների մասին։

Հայասա երկրի (մ. թ. ա. 15-13-րդ դարեր) աստվածները հիշատակվում են խեթա-հայասական պայմանագրում, որտեղ վերծանվել է 12 աստծու անուն։ Հայասայի դիցարանը ղեկավարել է գերագույն զույգը. առաջինը ռազմի աստվածությունն էր, երկրորդը՝ մայր աստվածուհին։

Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու) դիցարանը հիշատակվում է Մհերի դռան արձանագրության մեջ։ Այն կազմված է եղել 70 աստվածությունից՝ 35 իգական և 35 արական (ամեն աստված ուներ իր նշանը), և շուրջ 100 սրբություններից։ Դիցարանը գլխավորել է գերագույն եռյակը՝ Խալդի, Թեյշեբա, Շիվինի։ Երկրպագել են նաև դաշտերի, լեռների, ծովերի և այլ աստվածությունների։

Վանի թագավորությունից հետո ձևավորվում է նոր դիցարան։ Քրիստոնեության ընդունման նախօրյակին հայոց դիցարանը ներկայանում է հետևյալ տեսքով։ Դիցարանը ղեկավարում էր Արամազդը, որը երկրի և երկնքի արարիչն էր։ Այնուհետև մայր դիցուհի Անահիտն էր, որին մեծարում էին << ոսկեմայր >> տիտղոսով։ Նա հայոց աշխարհի փառքն էր ու սնուցողը, բոլոր բարիքների շնորհատուն, երկրի ու մայրաքաղաքի պահապան հովանավորը։ Ռազմի և քաջության աստվածն էր Վահագնը։ Նրա կինը՝ Աստղիկ դիցուհին, երկնային լույսի, սիրո և գեղեցկուրյան դիցուհին էր։ Նրան էր նվիրված Վարդավառի տոնը։

Հայոց դիցաբանության մեջ հեթանոսական կոչվող շրջանը համապատասխանում է հելլենական ժամանակաշրջանին, սկսվում և ավարտվում է այդ մշակույթով։ «Հայոց հեթանոս» աստվածների՝ խառնածին դիցարանը ձևավորվել է հունական, ասորական և տեղական կրոնապաշտամունքային հավատալիքների (տոտեմիզմ, ոգեպաշտություն, բնապաշտություն, հմայական մոգություն) ազդեցությամբ։

Հելլենիստական մշակույթի և նրա ավանդությունների զարգացման մի արտահայտությունն եղավ Աստվածությունների հայկական պանթեոնի համադրումը հելլենականի։ Այսպիսով, Արամազդը նույնացվեց Ջևսի կամ Դիոսի հետ, Անահիտը Արտեմիսի, Միհրը և Բարշամինան Հեփեստոսի, Վահանգնը՝ Հերակլեսի, Աստղիկը՝ Ափրոդիտեի, Նանեն՝ Աթենասի, Տիրը՝ Ապոլոնի հետ։

2/ Ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք հայոց նախաքրիստոնեական դպրության մասին

Գրավոր մշակույթը. 405թ.-Մաշտոցյան գրերի ստեղծում Հույն պատմիչ Փիլոստրատոս-վկայոըմ է Արշակ Ա արքայի ժամանակ օգտագործված հայկական գրերի մասին։(34-35թթ.) 235թ.-ժամանակագրություն,հույն պատմիչ.հայերին դասում է սեփական գիր ունեցող ժողովուրդների շարքում։ Ագաթանգեղոս-վկայում է հայկական նշանագրերի, նախաքրիստոնեական Հայաստանում դպրության Տիր Աստծո պաշտամունքի մասին:
Մովսես Խորենացի (5րդ դարի պատմիչ, պատմահայր)-տեղեկացնում է, որ 2-3րդ դարերում Բարձր Հայքի Անի ամրոցում պահվում էր մեհենական պատմագրության դիվանը(արխիվ): Օտար լեզուների կիրառումը-պարսկերեն, էլամերեն, ասորերեն, հունարեն, բաբելոներեն, արամերեն և այլն։ Հայկական մեհենագրություն- մեհյանների՝ տաճարների գիր, սրբազան գիր, մի քանի հարյուր նշաններից բաղկացած գրային համակարգ։ Ունեցել են պատկերների տեսք, կոչվել են պատմերանշաններ( օրինակ եգիպտական հիերոգլիֆները)։
Վանի թագավորության մեհենագրություն- 300 նշան, որոնք գրվել են աջից ձախ և վերից վար ուղղություններով։ Հայաստանում կիրառված օտար գրահամակարգերը- խեթա-լուվիական հիերոգլիֆներ, ասուրա-բաբելական սեպագիր, ուրարտական սեպագիր։ Հին Հայաստանում կիրառվել է երկու այբուբեն՝ հունական և արամեական։

Posted in Руский язик

Творческая работа “ Мой дом, построенный на песке”

Напишите о каком –нибудь неудачном деле, которое у вас не получилоь, было вами плохо подготовлено.

Однажды мы с друзями решили делаоть машину для преготовления сохорной воты. Друг говорил что знает как делать эту машину но не было необходимих деталей. Я купил все детали но он не очень хорошо знал химию и физику и поджог своего брата. После этого нам неразрешали доделоть машину.И вот так мы хотели построить “дом на песке”.

Posted in Руский язик

Домашнее задание

Работа-исследование над библейскими фразеологизмами

АДАМОВО ЯБЛОКО. Устар. Твердое возвышение на горле людей, особенно выдающееся у мужчин, верхняя часть кадыка.

По библейскому сказанию о грехопадении первосотворенных людей (Быт. 3). Значение мотивировано народно-поэтическим осмыслением ветхозаветного сюжета: часть запретного плода (яблока) застряла в горле Адама. ФС.; Мих.; Ш.

АДАМОВЫ ВЕКИ (ВРЕМЕНА); В АДАМОВЫ ВЕКИ. Устар. Об очень давних временах, древней старине.

По библейскому сказанию о сотворении Богом первого человека на земле — Адама (Быт. 1:27-29).

АЛЧУЩИЕ И ЖАЖДУЩИЕ. Книжн. 1. Шутл. Об испытывающих голод и жажду. 2. О тех, кто сильно, страстно желает чего-либо.

Мф. 5:6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся (Из Нагорной проповеди Христа). Аш.; Г.

АЛЬФА И ОМЕГА чего; ОТ АЛЬФЫ ДО ОМЕГИ. Книжн. Начало и конец чего-л.; от начала до конца; сущность, основа чего-л.

Откр. 1:810. «Я есмь Альфа и Омега начало и конец» — говорит Господь. От названия первой (alfa) и последней (omega) букв греческого алфавита. ФС.; Аш.; Ш.; Мих.; Аф.; Мол.

АРЕДОВЫ (АРИДОВЫ) ВЕКИ (жить, прожить). Устар. Жить, прожить очень долго.

По библейскому преданию о патриархе Иареде, прожившем якобы 962 года (Быт. 5:20). Аш.; Ш.; Мих.; Г.; ФС.

Posted in Руский язик

Домашнее задание

задание 1.«Путаница».

В устойчивом выражении одно слово употреблено неверно, его следует заменить: 

Крокодил в мешке. Как с совы вода. Утиная песня. Тигриная доля. Конское упрямство. Стреляный петух. Подложить барана. Барсучья услуга.

Задание 2. «Кто больше?»

Написать как можно больше фразеологизмов, в которых есть названное слово: нос, рука, голова, глаз, палец.

НОС – не веший нос, заруби на насу, не суй нос не в свое дело,

РУКА – рука об руку, из первых рук, рука руку моет, разводить руками, рука набита, рука не поднимается, прибирать к рукам, чужими руками жар загребать.

ГОЛОВА – вбить в голову, взять в голову, намылить голову, без царя в голове, терять голову, с больной головы на здоровую, с головы до ног.

ГЛАЗ – хоть глаз выколи, говорить глаза, в глаза не видеть, говорить за глаза, произошло на глазах, отводить глаза, смотреть во все глаза, с глазу на глаз, куда глаза глядят.

Задание 3.

Подобрать антонимические пары из фразеологизмов.

первая скрипка,  держать язык за зубами,

давать волю языку, едва сводить концы с концами,

жить на широкую ногу, воспрянуть духом,

за тридевять земель, последняя спица в колеснице,

повесить нос, откладывать в долгий ящик,

сложа руки, рукой подать,

ковать железо пока горячо, не покладая рук

держать язык за зубами —– давать волю языку

сложа руки —– не покладая рук

едва сводить концы с концами —– жить на широкую ногу

за тридевять земель—– рукой подать

воспрянуть духом —– повесить нос

откладывать в долгий ящик —– ковать железо пока горячо

первая скрипка —– последняя спица в колеснице

Posted in Հայոց լեզու

Դերանուններ գործնական աշխատանք

1. Դո՛ւրս գրել անձնական դերանունները և որոշե՛լ դրանց
դեմքը, թիվը, հոլովը։
Ես(Առաջին դեմք, եզակի,ուղղական հոլովեմ, դու(Երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, ուղղակի հոլովես, ես ու դու
Գիշերում այս դյութական,
Մենք(Հոգնակի թիվ, ուղղական հոլով) մենակ ենք – ես ու դու.
Ես էլ դու եմ. ես չըկամ…
Կապույտ երկնքի ոսկեղե՛ն աստղեր,
Ձեր(Սեռական հոլով, եզակի թիվ) հեռվից դուք միշտ տեսնում եք նրան.(Երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, տրական հոլով)
Ասացե՛ք, արդյոք նա(Երրորդ դեմք, եզակի թիվ, ուղղական հոլով) էլ թախծո՞ւմ էր,
Արդյոք տրտո՞ւմ էր նա էլ ինձ նըման։
Խորհրդագետնե՛ր, դուք(Հոգնակի թիվ, երկրորդ դեմք, ուղղական հոլով) տեսնում եք միշտ.
Արդյոք մենա՞կ էր նա էլ ինձ նըման,
Թե՛ ընկեր գտած ժպտում էր անվիշտ
Եվ փայփայում էր և սիրում նրան։
Խորհրդագետնե՛ր, դուք ժպտում եք լուռ,
Դուք լուռ ժպտում եք իմ ցավի վրա.
Նաքեզ(Տրական հոլով, եզակի թիվ) մոռացած, վաղուց ամենուր
Ծաղրում է քո(Սեռական հոլով, եզակի թիվ, երկրորդ դեմք) խենթ խոսքերը հիմա…
2. Գտնե՛լ, թե որ հատվածներում նշված հոլովով անձնական
դերանուններ կան։
Ուղղական
1.Կյանքիս բերքն ու բարին ես ցրեցի լրիվ
Հողի նման բարի, հողի նման….
2. Իմ սերունդն ամբողջ եղյամի մեջ է.
Նշանակում է ցրտեր են եղել….
3. Ես լուռ կարդում եմ գիրը քարերի
Եվ քարանում եմ քարե բառերից….
Սեռական
1.Թափառում ենք փողոցներում՝
Ես քո սիրով, դու՝ ուրիշի
2. Արշալույսից մինչ երեկո ես լսեցի քամուն.
Նա ուռենու շրշյուն բերեց իմ հեռավոր ձորից: 3. Ես չեմ ուզում աշխարհից բազում գանձեր ու երազ,
Միայն երգն այս սիրավետ ու իմ սիրտը հասկանաս…
Տրական
1.Ինձ փոխանցեցին ծիծաղի մի լաթ,
Որ տխրությունից իմ հոգին սրբեմ ։
2. Գնացքը սողաց մթին ձորից,
Ինձ էլ վերցրեց, ճչաց, գնաց…
3. Կնայի քեզ երկնքից մի գունատ լուսին,
Կիջնի ահա երեկոն, գիշեր կլինի…
 3. Դո՛ւրս գրել ցուցական դերանունները, որոշե՛լ թիվը և
հոլովը (չհոլովվող դերանունների դեպքում նշել չթեքվող լինելը)։
Գագիկ թագավորի ծառաները պալատի առաջ մի օձ են տեսնում, որը անհանգիստ գետնին էր քսում եղջյուրները։ Թագավորը կարգադրում է կտրել օձի եղջյուրները։ Դրանից հետո օձը հանգստանում է և գոհ հեռանում։ Ժամանակ անց նա նորից երևում է պալատի մոտ և բերանից մի կորիզ գցելով՝ անհայտանում է։ Գագիկի հրամանով կորիզը տնկում են և հետևում նրան։ Ամռանը այդ կորիզից մի հսկայական կլոր պտուղ է աճում։ Փորձելու համար մի կտոր տալիս են ուտելու մերձիմահ ծերուկի։ Սա անմիջապես կազդուրվում է ու երիտասարդանում։ Գագիկն իր պալատականների հետ վայելում է պտուղի մնացած մասը և նույնպես կազդուրվում ու երիտասարդանում։ Դրանից հետո այդ պտուղի անունը դնում են չմեռուկ, որը, բերանից բերան անցնելով, դառնում է ձմերուկ։ Արամ Ղանալանյանի «Ավանդապատում» գրքից ( Սա ժողովրդական ստուգաբանություն է. Հրաչյա Աճառյանն իր «Հայերեն արմատական բառարանում» ձմերուկ բառը համարում է ձմեռն բառից կազմված (որպես զովացնող)։
 4. Գտնե՛լ փոխադարձ դերանունները։
Կախարդական մի շղթա կա երկնքում՝
Անրերևույթ, որպես ցավը խոր հոգու,
Իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկուն՝
Օղակելով լույս աստղեցը մեկմեկու։
Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում
Այն աստղերը, որպես մոմեր սրբազան,
Առկայծում են կարոտագին երազուն՝
Հավերժաբար իրար կապված և բաժան։
Ես ու դու էլ շղթայված ենք իրարու,
Կարոտավառ երազում ենք միշտ իրար,
Միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան ու հեռու
Աստղերի պես և՛ հարազատ, և՛ օտար…

5. Դո՛ւրս գրել դերանունները և խմբավորե՛լ ըստ տեսակների։ Հոլով, թիվ կամ դեմք ունեցող դերանունների դեպքում նշե՛լ դրանք։
Մկան թագավորը հրաման է տալիս, կանչում իր մոտ չղջիկին և ասում. «Ա՛յ
անպիտան, դու մուկ ես, ո՞ւր ես թաքնվում, ինչի՞ տուրք չես տալիս»։ Չղջիկը բաց
է անում թևերը և ասում. «Ես ինչի՞ պիտի տուրք տամ քեզ, չե՞ս տեսնում սրանք.
Ես թռչուն եմ, ես որտեղի՞ մուկն եմ»։ Մկան թագավորը գրում է թռչունների
թագավորին, թե այս տեսակ մի թռչուն կա. ինչի՞ դու նրանից տուրք չես վերցնում։ Թռչունների թագավորը սա որ լսում է, կանչում է չղջիկին, ասում. «Թե որ թռչուն ես, մեր օրենքը ինչի՞ ես խախտում, ինչի՞ տուրք չես տալիս»։ Չղջիկը բաց է անում բերանը, ցույց տալիս ատամները և ասում. «Ես մուկ եմ, թռչունը բա ատամներ կունենա՞»։ Թռչունների թագավորը մնում է շվարած, գլուխը կորցրած։ Այսպես չղջիկը, երկուսին էլ խաբելով, մինչև հիմա էլ իր համար հանգիստ ապրում է
առանց տուրք տալու։
Արամ Ղանալանյանի «Ավանդապատում» գրքից
 6. Դո՛ւրս գրել անձնական դերանունները. կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։
Իրար, այսչափ, նրանք, ոմն, ուրիշ, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի,
ամեն ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք,
ամենքը, մեկմեկու:

Հոգնեցուցիչ օրվա ավարտին մենք վերադարձանք մեր տուն և մի լավ հանգստացանք։
7. Դո՛ւրս գրել ցուցական դերանունները. կազմե՛լ նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։
Ոմն, այսչափ, ինչ-որ, դրա, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի, ամեն
ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք, մյուս,
ամենքը, միևնույն:

1․ Ես այսչափ երջանկացել էի միայն իմ ծննձյան որը։

2․ Նա մոտեցավ ինձ, թեթևակի ժպտաց և գրկեց։

3․ Սա պատմություն է մի հերոսի մասին ով իր կյանքը զոհեց հանուն հայրենիքի։
 8. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են ցուցական:
1. ողջ, ամբողջ, միևնույն, ամենայն
2. համայն, սույն, միևնույն, ինչ
3. այսպես, այդպես այնպես, որքան
4. սա, դա, նույնտեղ, այնչափ
 9. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են որոշյալ:
1. միմյանց, յուրաքանչյուր, ինչ, երբ
2. ամեն ինչ, համայն, ամեն մի, ողջ
3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
4. իրար, որերորդ, քանիսը, այլ

10. Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են հարաբերական:
1. ով, ինչ, երբ, սույն
2. ողջ, քանի, ինչու, որ
3. որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
4. իրար, որերորդ, քանիսը, այլ

Posted in Հայոց պատմություն

Տիգրան Մեծ

1. Ներկայացրե՛ք Տիգրան Մեծի տերության սահմանները:
2. Նկարագրե՛ք մայրաքաղաք Տիգրանակերտը։ 

1․ Ք․ ա․ 95-70 թթ․ ընթացքում՝ ընդամենը քառորդ դարում, Տիգրան Մեծը ստեղծեց հզոր մի աշխարհակալություն։ նրա տերության սահմանները և ազդեցության գոտին ձգվում էին Եգիպտոսից ու Միջերկրական ծովից մինչև հնդկաստան, Կովկասյան լեռներից և Կասպից ծովից մինչև Պարսից ծոց և Հնդկական օվկիանոս։ Հայոց տերությունը՝ Տիգրան Մեծի նվաճած և քաղաքական ազդեցության տակ եղած երկրներով միասին, Կազմում էր մի ահռելի տարածք։ Այն 10 անգամ ավելի մեծ էր, քան Մեծ Հայքի թագավորության տարածքը։

2․ Տիգրանակերտ, երբեմնի հզոր քաղաք Մեծ Հայքի Աղձնիք նահանգում, պատմական Հայաստանի հինգերորդ մայրաքաղաքը։ Այժմյան Մանուֆարկին գյուղի մոտ են գտնվում Տիգրանակերտ մայրաքաղաքի ավերակները, ժամանակակից Սիլվան քաղաքի մոտակայքում, Դիարբեքիր (պատմական Ամիդ) քաղաքից մոտ 60 կմ հյուսիս-արևելք, Սասնա լեռների հարավային ստորոտին։ Քաղաքը հիմնադրել է հայոց աշխարհակալ արքա Տիգրան Բ Մեծը։

Ենթադրվում է, որ Տիգրանակերտը ունեցել է մոտ 100 հազար բնակիչ։ Նրանք հիմնականում զբաղվել են արհեստագործությամբ և առևտրով։ Տիգրանակերտը եղել է նաև մշակութային խոշոր կենտրոն։ Ըստ հունա-հռոմեական աղբյուրների, հայկական թատրոնի առաջին շենքը կառուցվել է Տիգրանակերտում մ.թ.ա. 69 թվականին, սակայն շինության հետքերը մինչև օրս հայտնաբերված չեն։ Տիգրանակերտը շրջապատված էր 25 մ բարձրությամբ պարսպով, որի ներսում տեղադրված էին ախոռներ և պահեստներ, իսկ պատերի տարբեր մասերում կան հունարեն արձանագրություններ։

Տիգրան թագավորի պալատը, շրջապատված պարտեզներով, լճերով, գտնվել է միջնաբերդից դուրս։ Տիգրանակերտը նվաճվել է և մասնակիորեն ավերվել է Լուկուլլոսի մ.թ.ա. 69 թվականի արշավանքների ժամանակ։ մ.թ.ա. 55 թվականին Տիգրան Մեծի մահից հետո դադարել է Հայաստանի մայրաքաղաքը լինելուց։ Արտաշատի հետ միացած էր Արքունի Պողոտայով։